Love in Perspective
Anna Rhoman
Love in PerspectiveStel je voor dat je je ware liefde, door het
tot je nemen van kennis zou kunnen ontmoe-
ten. Dan zouden we allemaal die geheime toe-
gangspoort bestormen, en vol vuur het pad
van liefde betreden. Helaas zijn de spelre-
gels in liefdesrelaties niet zo rechtstreeks
toegankelijk en moeten we blijkbaar andere
wegen vinden, om de ware liefde in het vizier
te krijgen.We zijn onze vorige levens verge-
ten, en weten ook niet zeker waar we na dit
leven naar toe zullen gaan, en daarom is het
een raadsel waarom we ons tot een bepaald
persoon of ander levend wezen aangetrokken
voelen, of waar een weerstand tegen bestaat.
We zijn onzeker en onhandig als we met
onze gevoelens van liefde geconfronteerd
worden. Gevoelens stromen niet openlijk, we
kunnen het geen woorden geven, we weten
niet goed wat we voelen, "het is behelpen"
en moeten concluderen dat we nog geen
"meesterschap in liefde" bereikt hebben.
Het ontstaan van liefde gebeurt in
dagelijkse kleine ogenblikken die
ogenschijnlijk niet belangrijk zijn,
maar juist in die hele subtiele momenten
bloeien gebieden in ons hart open, die elke
keer weer bijdragen aan een groeiend gevoel
van liefde. Omdat onze ontwikkeling
grotendeels ontstaat in het gevoel, is het
belangrijk om deze "speciale momenten",
die door hun onzichtbaarheid onbeduidend
lijken, te leren herkennen!
Gevoelens die vol zijn, zijn warm en stra-
lend en zijn ongecompliceerd en puur.
Liefdesenergie zit in hogere en lagere vi-
braties en daarom kun je niet spreken van
een bepaalde norm of gradatie. Het is niet
te meten of te beoordelen.
Liefde is niet te koop en daarom is het voor
ons, in het op materie georiŽnteerde leven,
moeilijk om liefde op waarde te schatten.
Mijn intentie is om op een eigen manier,
een bijdrage te kunnen leveren aan al die
"inhoudsbestanden" van liefde, die nog vaak
in ons "opgeslagen" liggen te wachten om
aangesproken te worden!
Ik kreeg de eerste voorbeelden van al die
vormen van liefde op Valentijnsdag, terwijl
ik met mijn Prins naar York reed. In het
idyllische Engelse landschap, waar overal
sneeuwklokjes ontloken voelde ik de inspi-
ratie, die zich later uitgebreid heeft, en
uiteindelijk in dit schrijven geresulteerd
heeft.

Anna RhomanLove in perspective is het eerste deel
van de "Whispering Seed Collection", dat
een onderdeel vormt van de "Divine College
for Selfknowledge. Deze college voor zelf-
studie is ontworpen om zelfkennis te be-
vorderen, met de intentie je eigen unieke
essentie in beweging te brengen, en liefde
van het hart in alle aspecten van je leven
tot bloei te brengen.
In 23 delen, zal er op een natuurlijke
wijze een concentratie groeien, waar we
in contact met elkaar het leven verfijnen
en veredelen.

"To love oneself, to teach oneself,
and to cure oneself".

Het pad van liefde volgen we meestal nog
onbewust vanuit gewoonte en navolging.
Met vallen en opstaan leren we spelender-
wijs de "spelregels van liefde" kennen, en
realiseren ons niet dat er nog nooit een
school over "de kennis van liefde"
ontworpen is.
Daarom is het zo moeilijk om inzicht in
liefde te krijgen, omdat er ook al niet ge-
makkelijk over al die verschillende liefde-
gevoelens gepraat kan worden.
Daarom spreek ik met dit boek eigenlijk
tot je hart, waar allerlei aspecten van de
liefdeskracht vanuit de essentie beschreven
worden, en kun je door die specifieke con-
centratie, meer inzicht en helderheid in
je eigen liefdegevoelens krijgen, waardoor
liefde echt kan gaan stromen, en als het
ware "hanteerbaar" wordt. Liefde in per-
spectief geeft je de kans de liefde in
"het labyrint van 't leven" vanuit het
hart te begrijpen, en wordt je dus indirect
aangezet om te gaan groeien.
Hierdoor zul je "de energie inhoud" van
liefde beter aan leren voelen en te benoe-
men, en begin je stap voor stap je leven
te veredelen, en zal juist de kracht van
liefde je in staat stellen het leven te
verheffen, en te vervullen!
Door het besef dat we in vorige levens al
geoefend hebben in liefde, en na dit leven
door de liefdeskracht een diepere dimensie
tegemoet gaan, krijgt liefde ook iets prak-
tisch. Het is belangrijk om zuivere liefde
vanuit je ziel de ruimte te geven, waardoor
gevoelens binnen relaties helder kunnen
worden, en echte ontwikkeling ontstaat,
die jouzelf, je werk en je relaties kunnen
doordringen, en uiteindelijk het leven
stralend wordt!
Ons persoonlijke leven kunnen we dan in
beweging brengen vanuit een zelfstandig
hart, waar liefde als kracht pas in staat
is met een ander te delen, als het boven
de emotionele stromen, in een bepaald
evenwicht met het Zelf kan balanceren,
om zo liefde "meester te worden".

Anna Rhoman


Mijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost Ä 39,95.
(gratis verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.euhome

fluitreparatie

muziek
____________________

Love in Perspective
Anna Rhoman

____________________

contact