Love in Perspective
Anna Rhoman
Love in PerspectiveMijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost € 39,95.
(gratis verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.eu


Stel je voor dat je je ware liefde, door
het tot je nemen van kennis zou kunnen ont-
moeten. Dan zouden we allemaal die geheime
toegangspoort bestormen, en vol vuur het
pad van liefde betreden. Helaas zijn de
spelregels in liefdesrelaties niet zo recht-
streeks toegankelijk en moeten we blijkbaar
andere wegen vinden, om de ware liefde in
het vizier te krijgen.We zijn onze vorige
levens vergeten, en weten ook niet zeker
waar we na dit leven naar toe zullen gaan,
en daarom is het een raadsel waarom we ons
tot een bepaald persoon of ander levend we-
zen aangetrokken voelen, of waar een weer-
stand tegen bestaat.
We zijn onzeker en onhandig als we met
onze gevoelens van liefde geconfronteerd
worden. Gevoelens stromen niet openlijk, we
kunnen het geen woorden geven, we weten
niet goed wat we voelen, "het is behelpen"
en moeten concluderen dat we nog geen
"meesterschap in liefde" bereikt hebben.
Het ontstaan van liefde gebeurt in
dagelijkse kleine ogenblikken die
ogenschijnlijk niet belangrijk zijn,
maar juist in die hele subtiele momenten
bloeien gebieden in ons hart open, die elke
keer weer bijdragen aan een groeiend gevoel
van liefde. Omdat onze ontwikkeling
grotendeels ontstaat in het gevoel, is het
belangrijk om deze "speciale momenten",
die door hun onzichtbaarheid onbeduidend
lijken, te leren herkennen!
Gevoelens die vol zijn, zijn warm en stra-
lend en zijn ongecompliceerd en puur.
Liefdesenergie zit in hogere en lagere vi-
braties en daarom kun je niet spreken van
een bepaalde norm of gradatie. Het is niet
te meten of te beoordelen.
Liefde is niet te koop en daarom is het
voor ons, in het op materie georiënteerde
leven, moeilijk om liefde op waarde te
schatten.
Mijn intentie is om op een eigen manier,
een bijdrage te kunnen leveren aan al die
"inhoudsbestanden" van liefde, die nog vaak
in ons "opgeslagen" liggen te wachten om
aangesproken te worden!
Ik kreeg de eerste voorbeelden van al die
vormen van liefde op Valentijnsdag, terwijl
ik met mijn Prins naar York reed. In het
idyllische Engelse landschap, waar overal
sneeuwklokjes ontloken voelde ik de inspi-
ratie, die zich later uitgebreid heeft, en
uiteindelijk in dit schrijven geresulteerd
heeft.

Anna RhomanLove in perspective is het eerste deel
van de "Whispering Seed Collection", dat
een onderdeel vormt van de "Divine College
for Selfknowledge. Deze college voor zelf-
studie is ontworpen om zelfkennis te be-
vorderen, met de intentie je eigen unieke
essentie in beweging te brengen, en liefde
van het hart in alle aspecten van je leven
tot bloei te brengen.
In 23 delen, zal er op een natuurlijke
wijze een concentratie groeien, waar we
in contact met elkaar het leven verfijnen
en veredelen.

"To love oneself, to teach oneself,
and to cure oneself".

Het pad van liefde volgen we meestal nog
onbewust vanuit gewoonte en navolging.
Met vallen en opstaan leren we spelender-
wijs de "spelregels van liefde" kennen, en
realiseren ons niet dat er nog nooit een
school over "de kennis van liefde"
ontworpen is.
Daarom is het zo moeilijk om inzicht in
liefde te krijgen, omdat er ook al niet ge-
makkelijk over al die verschillende liefde-
gevoelens gepraat kan worden.
Daarom spreek ik met dit boek eigenlijk
tot je hart, waar allerlei aspecten van de
liefdeskracht vanuit de essentie beschreven
worden, en kun je door die specifieke con-
centratie, meer inzicht en helderheid in
je eigen liefdegevoelens krijgen, waardoor
liefde echt kan gaan stromen, en als het
ware "hanteerbaar" wordt. Liefde in per-
spectief geeft je de kans de liefde in
"het labyrint van 't leven" vanuit het
hart te begrijpen, en wordt je dus indirect
aangezet om te gaan groeien.
Hierdoor zul je "de energie inhoud" van
liefde beter aan leren voelen en te benoe-
men, en begin je stap voor stap je leven
te veredelen, en zal juist de kracht van
liefde je in staat stellen het leven te
verheffen, en te vervullen!
Door het besef dat we in vorige levens al
geoefend hebben in liefde, en na dit leven
door de liefdeskracht een diepere dimensie
tegemoet gaan, krijgt liefde ook iets prak-
tisch. Het is belangrijk om zuivere liefde
vanuit je ziel de ruimte te geven, waardoor
gevoelens binnen relaties helder kunnen
worden, en echte ontwikkeling ontstaat,
die jouzelf, je werk en je relaties kunnen
doordringen, en uiteindelijk het leven
stralend wordt!
Ons persoonlijke leven kunnen we dan in
beweging brengen vanuit een zelfstandig
hart, waar liefde als kracht pas in staat
is met een ander te delen, als het boven
de emotionele stromen, in een bepaald
evenwicht met het Zelf kan balanceren,
om zo liefde "meester te worden".

Anna Rhoman

Voorbeeldpagina:
184. De verandering door liefde.

De echte veranderingen ontstaan, in de voor
ons onzichtbare lagen van onze persoonlijk-
heid. Binnen die wetenschap ontstaan er
chemische reacties, die bijvoorbeeld door
de hormonen veroorzaakt worden, maar hoe de
hele huishouding door ons heen beweegt is
het raadsel, wat gedeeltelijk vanuit onze
eigen intuïtie begrepen kan worden, waar-
door deze persoonlijke veranderingen nu nog
in een geheimzinnige aura van onbekende
complexiteit gehuld is. Veranderingen ont-
staan dus in ons innerlijk, maar worden ook
door de ander in beweging gebracht, wat in
het hart als een "centraal station" func-
tioneert. Daarom kan er door teveel infor-
matie, een overbelasting veroorzaakt
worden, wat in een gezonde rust zichzelf
weer zal stabiliseren.
De veranderingen die er gedurende ons leven
ontstaan gebeuren dus door innerlijke
"organische" groei, die de sterkste is, en
door uiterlijke invloeden, die ons proberen
op te voeden en te stimuleren.
Omdat we aan het eind van ons leven fysiek
aan kracht afnemen, voelt dat tegenstrijdig
en ontstaat de vraag, waar we het nou
eigenlijk allemaal voor doen. Ondanks al
die inspanningen en leerprocessen en strijd
zullen we uiteindelijk toch sterven. Door
je te openen voor een voortleven na de dood
voltrekken veranderingen zich op een hele
andere manier. Dan zien we de verandering
pas echt in perspectief en zullen we de ge-
volgen van liefde zien, op het projectie-
scherm van ons eigen zielenleven, wat we al
bij leven kunnen leren zien, waardoor ons
vermogen tot inzicht opengaat. De verander-
ingen door liefde ontstaan, zullen dan aan
ons geestes-oog verschijnen. Door afstand
van onszelf te nemen, zullen we terugkijken
op ons leven en het effect van de liefde
begrijpen. Zo kunnen we ook onze onmacht in
scheiding of ziekte onder ogen zien, waar
we door weerstand voor liefde, het echte
opengaan naar onszelf en de ander blokkeer-
den of afstootten, wat verandering tegenge-
houden heeft. Traditie en gewoontepatronen
weerhouden de echte veranderingen, die
juist door de nieuwe generatie heel natuur-
lijk opengaan, maar vaak juist onderdrukt
worden!
We bewegen ons deels op het aardse vlak,
maar hoe ziet het eruit als liefde bij deze
levensstroom, de hele levensloop verlicht,
verheft, en verdiept? Zoals hormonen ons
fysieke organisme opstuwen, zo geeft liefde
ons de sterkste impuls om vanuit die aan-
trekkingskracht in beweging te komen!
Zo versterkt liefde alle levensthema's, die
in ieders bewustzijn zoeken naar bevrijding
en verruiming, en we door liefde de kracht
hebben het leven te overstijgen.
Door fysieke kracht kunnen we in ons
levensonderhoud voorzien, en houden we ons
leven op aarde in stand. Door gevoelskracht
en gedachtekracht geleiden we die energie,
die onszelf vormt en we ongemerkt groeien
en veranderen. Door spirituele kracht kun-
nen we ons hele organisme verheffen en
blijvend veranderen, waar ons hogere be-
wustzijn opengaat.
Door het verleden te observeren, zien we
hoe alles aan verandering onderhevig is, en
door inzicht te krijgen in de loop der
dingen, zien we beter hoe we daar zelf tel-
kens weer anders in staan, en we in al die
levens die al achter ons liggen, waar
relaties als kralen aan een ketting aaneen-
geregen zijn, concluderen dat we al zoveel
gedaan hebben om tot positieve
veranderingen te komen, alleen om tot de
liefde van het hart te komen!
In de onwetendheid over deze terugkerende
levens, zijn we vergeten dat we de nega-
tieve veranderingen in balans zullen
moeten brengen. Daarom is het onze eigen
verantwoording in liefde te investeren, om
beter inzicht te krijgen wat de gevolgen
zijn van onze keuzes, die bewust of onbe-
wust veranderingen bewerkstelligen, en we
zo onze eigen toekomst realiseren, waar
liefde zich wil vervullen.Mijn boek "Love in Perspective" is in het
Nederlands en kost € 39,95.
(gratis verzending)
Het is te bestellen via

info@rhoman.euhome

fluitreparatie

muziek
____________________

Love in Perspective
Anna Rhoman

____________________

contact